+
  • 3 (4).jpg
  • 3 (1).jpg
  • 3 (2).jpg
  • 3 (3).jpg
  • 3 (5).jpg

弧形包梁锁

1.铁锁体、锰钢材料抗剪锁梁 2.表面处理:镀铜拉丝、镀镍、镀铬、镀红古铜等等 3.3片镀镍叶片钥匙 4.全铜芯 5.多种包装方式可供选择

所属分类:

关键词:

弧形包梁锁


产品描述

1.铁锁体、锰钢材料抗剪锁梁
2.表面处理:镀铜拉丝、镀镍、镀铬、镀红古铜等等
3.3片镀镍叶片钥匙
4.全铜芯
5.多种包装方式可供选择
 
111
 
规格 A B C D E F No.pins
40mm 40 56 24 7.2 20 20 7
50mm 50 64 29 9 24 20 8
60mm 60 71 34 10 30 20 9
70mm 70 73 44 11 40 20 9

相关产品


在线留言

提交留言